همه فکر میکنن وظیفته!

واسه همین ترجیح دادم توقع خودمو ببرم بالا و بروزش بدم !

+یکی از درد های مشترک دانشجویان و خصوصا ترمکی ها (ترم اولی ها )اینه که فردای قبلی از دوست و اشنها و همسایه یه ازمایش ادرار میذارن جلوش میگن چی نوشته!

یا یکی میاد میپرسه من رفتم متخصص فلان دارو رو داده خوب نشدم :| 

خب به من چه ؟ تیکه میندازی؟:|