سلام 

مادرجانمان همواره ترسی دارند از رانندگی در شب ... واسه اینه که هیچ وقت شبا نمیذاره برم جاده و مسافرت هم شبا نمیریم !

روز سه شنبه دم غروب به آبجی گفتم که دارم میام :) 

رانندگی کردن مثل دیوونه ها رو دوست دارم :)) 

چیه خب ؟! اینجوری خالی میشم ! 

دیشب برگشتم ...  بازم دم غروب 

بابا گفت الان کجا میری اخه !!!! 

ولی شب واقعا خوبه 

ازین به بعد فقط شب میرم و میام :)

پلیس نیست !!!! :خیلی دی 

هفته بعد روز قبل انتخابات میانترم آناتومی :| قطعا باید کنسل بشه چون دانشکدمون حوزه انتخاباته :) 

#نماینده_بی_بخار

برویم بخوانیم قربه الی الله